EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor het verwerken van traumatische ervaringen. Van deze beschadigende ervaringen is bij adoptie regelmatig sprake.

Er kunnen psychische en lichamelijke klachten ontstaan door traumatische ervaringen. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan kan er sprake zijn van een ‘post traumatische stressstoornis’ (PTSS). PTSS geldt als het primaire indicatiegebied voor EMDR. Daarnaast zijn er andere psychische aandoeningen en klachten te behandelen met EMDR. Uitgangspunt is telkens dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Dit zijn gebeurtenissen die dusdanige sporen nalaten in het geheugen, dat de persoon er bij voortduring last van heeft.

EMDR wordt ingezet bij verwerkingsproblemen, complexe trauma’s, fobieën, ervaren lichamelijk geweld, seksueel misbruik, plotseling verlies en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.