Fasetherapie

Fasetherapie richt zich op het versterken van de nabijheid tussen ouder en kind. Het uitgangspunt is dat elke ontwikkelingsfase haar eigen nabijheidvorm heeft en dat het noodzakelijk is dat elke nabijheidvorm ervaren wordt. De methode is ontwikkeld en beschreven door Anniek Thoomes als vervolg op de differentiatietherapie.

In de therapie worden de baby-, peuter, kleuterfases ervaren en doorlopen tot de ontwikkelingsfase gelijk is aan de kalenderleeftijd van het kind. Enkele keren per week wordt kort (10 minuten) de mogelijkheid geboden aan het kind om samen met de ouder een bij de ontwikkeling passende nabijheidvorm te ervaren. De ouders voeren de behandeling thuis uit. In de therapiesessies worden de therapeutische activiteiten voorbereid en begeleid.

Fasetherapeuten zijn psychotherapeuten die zowel de opleiding differentiatietherapie als fasetherapie hebben gevolgd. In de opleiding is aandacht voor adoptieaspecten.