Haptotherapie

Haptotherapie is gebaseerd op de haptonomie, die zich bezighoudt met het ontdekken, ontwikkelen en verhelderen van het gevoelsleven. Bij haptonomie staat de wisselwerking centraal tussen gevoelsleven en houding, gebaren en bewegingen van mensen. Affectief contact en gevoel van eigenwaarde ontwikkelen als basis voor een goede emotionele ontwikkeling.

Haptotherapie helpt geadopteerden en adoptieouders bij het leren ontspannen, voelen en vinden van het juiste evenwicht tussen afstand en nabijheid, het durven vertrouwen op de therapeut. Haptotherapie wordt ingezet om hen te helpen zich open te durven stellen voor hun gevoelens en dat van anderen.