Mentaliseren Bevorderende Therapie

Mentaliseren houdt in, dat de cliënt eigen gedrag en dat van anderen kan begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Ouders leren zich te verplaatsen in de wensen, gedachten en gevoelens van hun kind en leren deze beter te benoemen. Dit heeft een positieve invloed op de gehechtheid tussen ouder en kind.

Kinderen en volwassenen die een MBT-behandeling volgen, leren zichzelf en anderen te zien vanuit de belevingswereld van de ander. Ze leren niet alles vanuit zichzelf te bekijken en op zichzelf te betrekken. Op deze manier wordt geleerd om beter om te gaan met de vaak heftige emoties.
MBT is gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen. MBT maakt deel uit van veel reguliere behandelingen. Als aparte therapie wordt ze met name geboden aan jongeren en volwassenen met ernstige hechtingsproblematiek of een borderline persoonlijkheidsstoornis.