Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een vorm van therapie gericht op psychische, psychosociale en/of psychosomatische problemen. Samen met de cliënt wordt gekeken hoe hij of zij met zijn of haar omgeving omgaat.
De psychomotorische therapie biedt een veilige plek om gevoelens en gedachten te onderzoeken, nieuwe ervaringen op te doen en te experimenteren met ander gedrag. Er wordt een relatie gelegd tussen datgene wat de client ervaart in de psychomotorische therapie en in het dagelijks leven. Zonodig wordt ook een relatie gelegd met uw vroegere traumatische ervaringen.