Sherborne bewegingspedagogiek

Sherborne is een methodiek die gebruikt wordt om het lichaamsbesef en het zelfvertrouwen van een kind te bevorderen door middel van bewegings-en contactspel. Wie zich thuis voelt in zijn lichaam heeft een stevige basis om tot een gezonde persoonlijkheid uit te groeien. De methode kan zowel met een kind individueel, in een klein groepje als samen met de ouders uitgevoerd worden.

In adoptiegezinnen wordt veel gewerkt met Sherborne-Samenspel in samenhang met video-interactiebegeleiding. Zo ook bij de Adoptievoorzieningen. In het methodiekboek “Gehechtheid in beeld” wordt een apart hoofdstuk gewijd aan deze combinatie.

Al doende wordt de band tussen ouder en kind versterkt. De adoptiekinderen krijgen de gelegenheid om vroegkinderlijke ervaringen die gemist zijn alsnog te ervaren in het contact met hun ouders. Verschillende organisaties en particuliere hulpverleners bieden deze methodiek aan. Meer informatie hierover op de website van Sherborne-Samenspel.