Theraplay

Theraplay is een vorm van speltherapie voor ouders en kind om de gehechtheidsrelatie te verbeteren. Onder leiding van de therapeut wordt in de veilige praktijkruimte geoefend met sensorische spelvormen. Bij de therapie staan de volgende dimensies centraal: verzorging (eten en drinken, vastgehouden worden, wiegen), betrokkenheid, structuur (grenzen, regels, leiding geven) en uitdaging.

De therapie wordt uitgevoerd door psychologen, pedagogen en therapeuten die geschoold zijn in Theraplay. De methode wordt ook ingezet door hulpverleners gespecialiseerd in hechting en adoptie als onderdeel van een bredere therapie (bijvoorbeeld bij Basic Trust).