VIB-G

Video-interactiebegeleiding is een van de belangrijkste methodieken die gebruikt worden om het hechtingsproces te bevorderen. Deze begeleiding wordt door verschillende instanties geboden. De belangrijkste instanties zijn Adoptievoorzieningen en Basic Trust.

Adoptieouders krijgen aan de hand van video-opnamen van het gezin concrete adviezen om de communicatie met hun kind te verbeteren, de sensitiviteit te vergroten en om de stress van het kind beter te kunnen reguleren. Ouders leren goed naar de vaak tegenstrijdige signalen van hun kind te kijken en hun kind beter te begrijpen.
Video-interactiebegeleiding wordt vaak gecombineerd met Sherborne Samenspel.

Bij Adoptievoorzieningen worden de video-opnamen in het gezin thuis gemaakt, bij Basic Trust komt het gezin naar de praktijk van de hulpverlener.

Medewerkers van Adoptievoorzieningen hebben een methodiekboek geschreven over video-interactiebegeleiding in adoptiegezinnen, “Gehechtheid in Beeld.”

Meer informatie over de methodiek VIB en VHT vindt u op de website van het AIT (Associatie Intensieve Thuisbehandeling).