Adoptieonderzoek in Vlaanderen

Doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, Christof Bex, heeft een onderzoek gedaan naar afstand en hereniging vanuit het perspectief van zendende landen. Het bekeek met name adopties vanuit de Andes.

Lees meer: http://research.flw.ugent.be/en/projects/global-families-global-inequalities-politics-relinquishement-and-reunion-transnational