Adoptiemagazine over Dromen

‘Adoptiekinderen hebben vaak veel meegemaakt en veel verloren: hun biologische ouders, verzorgers, vriendjes, geuren… Dat moet verwerkt worden. Wat je los hebt moeten laten, komt vaak ’s nachts terug.’ Dat legt Chris Thie uit in het nieuwe Adoptiemagazine.

Chris werkt bij de advieslijn van Adoptievoorzieningen en krijgt regelmatig ouders van kinderen met slaapproblemen aan de telefoon. Niet zelden spelen nachtmerries daarbij een belangrijke rol. Vooral in de beginperiode, als het kind nog niet zo lang in Nederland is.
Dit nummer van het Adoptiemagazine online heeft als thema: Dromen. Dat kunnen dus nachtmerries zijn maar zeker ook dromen in de zin van wensen, mooie toekomstbeelden. Bijvoorbeeld van aspirant adoptieouders Luc en Luuk, zij dromen van een groot gezin.