Bijeenkomst – Emoties bij je kind herkennen (reeds geweest)

Donderdag 29 oktober vond er in Dordrecht een regio-avond plaats vanuit Wereldkinderen (ook niet-leden welkom).
Deze avond stonden we stil bij de emotieregulatie van adoptiekinderen en hoe je als ouders hierbij kunt helpen.