Blogboek

Krijgt je kind extra ondersteuning op school of daarbuiten? Dan is blogboek een handig digitaal hulpmiddel bij de communicatie met betrokken leerkrachten of hulpverleners.
Als beheerder nodig je andere betrokkenen uit, bijvoorbeeld de leerkracht, intern begeleider of een therapeut. Het zorgproces blijft toegankelijk en overzichtelijk voor alle betrokkenen. Blogboek heeft in 2014 de Nationale Jeugdzorgprijs gewonnen. Meer informatie op de website.