Cursus getraumatiseerde kinderen

Laat uw kind regelmatig en al langere tijd heftig gedrag zien? En vraagt u zich af hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Dan is de cursus ‘Zorgen voor getraumatiseerde adoptiekinderen’ iets voor u.

Veel kinderen hebben nare dingen meegemaakt voordat ze werden geadopteerd. Ze zijn bijvoorbeeld verwaarloosd, mishandeld, ondervoed of misbruikt. En dat vertaalt zich mogelijk in slaapproblemen, driftbuien, wisselende stemmingen en onbegrepen lichamelijke klachten. Het contact tussen ouders en kind is dan regelmatig ingewikkeld en moeizaam. Als dit in het eerste jaar na aankomst niet of amper verandert of zelfs verergert, dan is het tijd om adoptiedeskundige hulp in te schakelen.

Programma

U leert wat trauma is en hoe trauma kan ontstaan. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u inzicht in de manieren waarop trauma zich manifesteert in het gedrag en de emoties van uw kind. U krijgt handvatten om hier beter mee om te gaan en om samen met uw kind te werken aan herstel. Daarnaast kunt u ervaringen uitwisselen met ouders die in een vergelijkbare opvoedingssituatie zitten.

Voor wie?

Voor ouders van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Uw kind moet wel minimaal een jaar bij u in het gezin zijn.

Wanneer en waar

Start op maandagavond 23 april 2018 in Houten. De andere cursusdata zijn 7 mei, 28 mei en 11 juni 2018 vanaf 19.00 uur. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar nazorg@adoptie.nl, onder vermelding van uw naam en adres. U ontvangt dan een inschrijvingsformulier.

Ouderbijdrage

€ 80,- per gezin.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar nazorg@adoptie.nl, onder vermelding van uw naam en adres. U ontvangt dan een inschrijvingsformulier