Deprivatie AD(H)D, anders dan ‘gewone’ AD(H)D

Het was al bekend dat ernstige ontberingen in kindertehuizen konden leiden tot AD(H)D. Nu toont onderzoek bij Roemeens geadopteerden aan dat het hier gaat om een hardnekkige, complexe en beschadigende variant.

Dat meldt de nieuwsbrief 2018 van KennisBureau ter Meulen. Volgens dit bericht vergeleken voor dit onderzoek, Kennedy en collega’s, groepen geadopteerden die maximaal 6 maanden ontberingen hadden meegemaakt (lage deprivatie) met een groep die langer dan een half jaar in de ernstig verwaarlozende kindertehuizen in Roemenië hadden doorgebracht (hoge deprivatie).
AD(H)D bleek bij de lage deprivatie groepen tijdens puberteit en volwassenheid ongeveer evenveel voor te komen als bij de algemene Engels bevolking. Echter, de hoge deprivatie groep vertoonde tijdens de adolescentie bijna vier (19%) keer zoveel en tijdens de volwassenheid meer dan zeven (29%) keer zoveel kans om aan de AD(H)D criteria te voldoen. Het gaat vooral om ADD – de concentratie stoornis variant.

Littekens in het brein
Deze vorm van AD(H)D heeft andere karakteristieken dan ‘gewone’ ADHD:
• De AD(H)D neemt i.t.t. de gangbare vorm van AD(H)D niet sterk af bij volwassenen (blijvend bij 70% i.p.v. 20%)
• Het komt soms pas na de puberteit tot uiting;
• Het komt evenveel voor bij de mannen als de vrouwen;
• De AD(H)D komt vaak samen voor met autistische kenmerken, allemansvriendjesgedrag en onverschillig/ongevoelige trekken.
De geadopteerden met AD(H)D werden sterk beperkt in hun leven: 70% had een lage opleiding, 90% was werkloos en ze beoordeelden hun kwaliteit van leven lager dan de algemene bevolking.

De onderzoekers concluderen dat het hier gaat om een specifieke variant van AD(H)D, die gerelateerd is aan sterk verwaarlozende tehuisopvoeding in de vroege kindertijd.

Meer informatie: https://irp-cdn.multiscreensite.com/ae5bee7b/files/uploaded/Toelichting%20deprivatie%20ADHD.pdf

Kennedy, M., Kreppner, J., Knights, N., Kumsta, R., Maughan, B., Golm, D., . . . Sonuga-Barke, E. J. (2016). Early severe institutional deprivation is associated with a persistent variant of adult attention-deficit/hyperactivity disorder: clinical presentation, developmental continuities and life circumstances in the English and Romanian Adoptees study. J Child Psychol Psychiatry, 57(10), 1113-1125. doi:10.1111/jcpp.12576