Enquête behoefte lotgenotencontact

Twee studenten Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede, beiden geadopteerd, houden in het kader van hun afstudeeronderzoek een enquête naar de behoefte aan onderling contact tussen geadopteerde jongeren.  De uitkomsten worden gebruiken om in de toekomst mogelijk iets voor geadopteerde jongeren te ontwikkelen. Invullen duurt ongeveer 7 minuten en kan nog tot 15 mei aanstaande.

Naar de enquête