Gezocht: leden adviesraad

Adoptievoorzieningen heeft sinds 2007 een Adviesraad. Deze bestaat uit volwassen geadopteerden, adoptieouders en aspirant-adoptieouders. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Adoptievoorziening over actuele thema’s die geadopteerden en adoptieouders aangaan en de rol die Stichting Adoptievoorziening daarin heeft. Daarbij behartigt zij de belangen van geadopteerden en (aspirant-)adoptieouders.
Op dit moment is de Adviesraad betrokken bij de veranderende positie van Adoptievoorzieningen door de decentralisatie van de zorg en de gevolgen van het teruglopen van het aantal adopties.
De Adviesraad vergadert vijf keer per jaar in Houten. De directeur van Adoptievoorzieningen is gedeeltelijk bij de vergaderingen aanwezig en twee maal per jaar is er een vergadering samen met de Raad van Toezicht. Het lidmaatschap van de Adviesraad is een vrijwilligersfunctie waarbij onkosten kunnen worden vergoed.
Omdat de maximale termijn van een aantal leden is afgelopen  is de Adviesraad op zoek naar nieuwe leden. We zoeken twee volwassen geadopteerden en twee aspirant-adoptieouders die de Adviesraad willen versterken. Onder de nieuwe leden zoeken we tevens een voorzitter.

We vragen van de nieuwe leden:
• een positief-kritische houding over adoptie en het leveren van  een bijdrage aan het verbeteren van het adoptieproces
• vijf avonden in het jaar vrij te maken voor de vergaderingen in Houten en daarnaast mee te werken aan het schrijven aan adviezen
• zich voor minimaal 4 en maximaal 7 jaar te committeren aan de Adviesraad

Bent u geïnteresseerd? Mail dan uw een motivatiebrief met cv uiterlijk 14 februari 2018 naar: adviesraad@adoptie.nl. Voor meer informatie kunt u zich ook tot dit mailadres wenden.