nieuwe brochure: Adoptie en Hechting als proces

De brochure (56 pagina’s) gaat in op het hechtingsproces tussen adoptieouders en hun kind(eren). De bouwstenen van hechting maar ook emotieregulatie komen aan bod en u krijgt adviezen om een positieve band met uw kind op te bouwen

Bestel de brochure hier