Omgaan met trauma van je kind

“Lindy (9) deed alles wat niet kon. Schoppen, slaan, in haar broek plassen. Het enige wat ze in haar hoofd leek te hebben was: snel, weg hier. Ze had ruim vijf jaar in een vrij klein tehuis gewoond, met in totaal negen kinderen en veel persoonlijke aandacht.  Dat ze daar weg moest, is voor haar echt traumatisch geweest. De weken dat we nog in Afrika waren, heeft ze bijna continu gehuild. Vervolgens werd ze compleet apathisch. Aan mij had ze echt een hekel”, zegt adoptiemoeder Karin over haar dochter.

Veel adoptiekinderen hebben in hun vroegste kinderjaren traumatische ervaringen opgedaan: ingrijpende en  soms levensbedreigende gebeurtenissen die heel veel spanning hebben opgeroepen. Kinderen hoeven geen bewuste herinneringen aan deze gebeurtenis(sen) of omstandigheden te hebben om er toch nog lang last van te houden. Jos, adoptievader: “Onze zoon van 5 kan enorm boos worden. Meestal gebeurt het in situaties die met eten te maken hebben. Als ik bijvoorbeeld zeg dat hij geen tweede koekje mag, kan hij van woede totaal buiten zichzelf raken. We vermoeden dat het komt doordat hij als klein kind ernstig ondervoed is geweest.”

Voor ouders van kinderen die regelmatig en al langere tijd heftig gedrag laten zien, biedt Adoptievoorzieningen de cursus ‘Zorgen voor een getraumatiseerd kind’. De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat kennis over trauma ouders kan helpen. Deelnemers krijgen handvatten om beter met heftig gedrag om te gaan en om samen met hun kind te werken aan herstel. Heeft u belangstelling? Laat ons dat dan dan weten. Bij voldoende belangstelling wordt een cursus ingepland.

Belangstelling aangeven

Lees meer over de cursus in een artikel uit het Adoptiemagazine online van maart 2016.