Ontwikkelen begint met bewegen, lezing over lichaamsgerichte therapieën

Op initiatief van Lava, de landelijke vereniging van adoptieouders, geeft Carla van Wensen op dinsdag 19 juni een lezing over lichaamsgerichte therapieën. Het programma begint om 20.00 uur in wijkcentrum ’t Lichtpunt in Zeist.

Van Wensen heeft een praktijk voor integrale kindertherapie. Naast het werken met kinderen in de praktijk heeft zij een aantal (hulp)boeken voor kinderen en jongeren geschreven. Tijdens deze interactieve lezing in Zeist ontdek je hoe de bewegingsontwikkeling plaatsvindt, hoe deze onlosmakelijk verbonden is met de breinontwikkeling en krijg je inzicht in niet begrepen of niet gewenst gedrag, ontwikkelingsachterstand en niet begrepen fysieke klachten.
De lezing is gebaseerd op ideeën uit de reflexintegratie volgens INPP, de Masgutova-methode, Movement based learning, fysio-manueeltherapie en de 25 jaar praktijkervaring van Van Wensen.
Meer informatie, zie: www.carlavanwensen.nl

Locatie
Nieuwe Kerk– Wijkcentrum ’t Lichtpunt, Boulevard 2A, Zeist

Programma
19.30 – 20.00 uur Ontvangst
20.00 uur welkomstwoord door de dagvoorzitter
20.05 uur lezing
20.45 -21.00 uur Pauze
21.00 uur Vervolg lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen
21.45 uur Afsluiting

Entree
Voor LAVA-leden: € 8 pp of € 12 per ouderpaar; voor andere belangstellenden: € 10 pp of € 15 per ouderpaar.

Aanmelden
Tot 19 juni 2018 via info@lava-ouders.nl en door het betreffende entreebedrag over te maken op
NL55 INGB 0000 7187 70 tnv LAVA te Rotterdam.