oproep van SAV: Ervaringen mbt decentralisatie met ons delen!!

Sinds de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten zijn er vele klachten gekomen. Bureaucratische en tijdrovende procedures, willekeurige, ondoorzichtige en compleet verschillende besluitvorming per gemeente of zelfs persoon, waardoor vooral de specialistische hulp aan de meest kwetsbare kinderen op het spel staat. Onlangs is er door o.a. Jeugdzorg Nederland en de GGZ een brief aan de kamer opgesteld met vergelijkbare klachten over het nieuwe stelsel. Klik hier voor informatie en zie hier voor de originele brief.

Adoptievoorzieningen voelt zich verantwoordelijk voor het signaleren en vertolken van de klachten en frustraties van adoptieouders als bijzondere doelgroep en wil initiatieven vanuit de groep adoptieouders hierin actief ondersteunen. Het onderwerp zal daarom op korte termijn geagendeerd worden in het overleg van alle ketenpartners in de adoptieprocedure, waaronder ook het ministerie van VWS. Verder wil Adoptievoorzieningen een brief schrijven aan het ministerie en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), waarin we onze zorg uiten over de zaken die adoptieouders op het forum beschrijven en ons via andere kanalen bereiken. Om een dergelijke verklaring kracht bij te zetten en concreet te maken vragen we adoptieouders hun (geanonimiseerde) ervaring bondig te beschrijven en voor 1 april te mailen naar nazorg@adoptie.nl. Zegt het voort!

Hopelijk legt het een beetje gewicht in de schaal.

namens Adoptievoorzieningen