Pop Up Museum of Adoption

Op de ‘Dag van de Geadopteerden’, op dinsdag 29 mei om 14.00 uur, opent in Den Haag het Pop Up Museum of Adoption zijn deuren. Aanleiding is het 25-jarig jubileum van het Haags Adoptieverdrag.

Het museum is een initiatief van geadopteerde Rodrigo van Rutte (38) uit Colombia.
Naast 25 foto’s van geadopteerden uit het fotoboek ‘Gekleurde Identiteit’ van Ton Hendriks worden er door Ambaum BrandMakers, in samenwerking met Stichting Adoptie Nazorg, 20 foto’s met verhalen van (inter)landelijke geadopteerden, geboorteouders en adoptieouders getoond.

De expositie is ook de start van een twee jaar durend project om zoveel mogelijk
geadopteerden met hun ervaringen en gedachten in beeld te brengen. Hun verhalen
worden verzameld (#AdoptionStories), zodat iedereen kan weten hoe het is om geadopteerd te zijn. Het eindresultaat wordt gepresenteerd op 29 mei 2020.

Het Haags Adoptieverdrag werd op 29 mei 1993 in het Vredespaleis in Den Haag door 96
landen gesloten om geadopteerden en hun families te beschermen tegen de risico’s van onder meer illegale en slecht voorbereide adopties naar het buitenland.
In Nederland wonen zo’n 46.000 geadopteerden afkomstig uit 96 landen.
Binnen Nederland zijn sinds 1956 ongeveer 16.000 kinderen geadopteerd.

Het pop up museum is tot en met 10 juni gevestigd in het pand aan de Korte Vijverberg 2 in Den Haag (expo 5). Openingstijden zijn van 12.00 tot 18.00 uur op 2 en 3 juni, 7, 8, 9 en 10 juni. Andere openingstijden op aanvraag.