Video: Still Face Experiment met vaders

Het Still Face Experiment met moeders dateert van jaren terug; hierbij wordt de reactie van kinderen onderzocht, wanneer de ouder ineens niet meer reageert op initiatieven, geluiden en handelingen. Nu is dit experiment ook met vaders uitgevoerd.
Gebleken is dat wanneer de ouder stoïcijns vooruit kijkt en niet meer reageert, het kind onrustig wordt, ontregelt en geen oog meer heeft voor de omgeving, geen mogelijkheid tot ontwikkeling en het vertrouwen in het contact met de ander verliest.

Deze resultaten tonen het belang van sensitieve responsiviteit aan door volwassen in reactie op een kind, als ook worden de gevolgen van juist het gebrek hieraan onderstreept.
Zoals de effecten van (emotionele) verwaarlozing gevolgen kunnen hebben op de ontwikkeling van een kind, het vertrouwen in anderen en het opbouwen van relaties met anderen.

Bekijk het fragment hier