Weer naar school!

De scholen zijn weer begonnen. Voor de meeste kinderen superspannend: wennen aan een nieuwe groep of leerkracht, nieuwe vriendjes maken en een plekje vinden in de groep. Adoptievoorzieningen wordt veel gebeld door ouders met vragen over school. Nazorgmedewerker Chris Thie vertelt en geeft tips.  

Chris Thie: “Aan het begin van het schooljaar komen er weer extra veel vragen van ouders over school bij ons binnen. Soms is de vakantie best pittig geweest en zijn ouders opgelucht dat er weer meer structuur komt. Vanuit hun achtergrond zijn de meeste adoptiekinderen wat kwetsbaarder bij veranderingen. De overgang van vakantie naar school, geeft een kind vaak opnieuw spanning en een onzeker gevoel. Die gevoelens kunnen overlevingsgedrag aanwakkeren. Als ouders merken dat het wel heel erg spannend is voor hun kind, is het belangrijk om met de leerkracht te bespreken hoe hij of zij kan helpen om spanning te verminderen.”

Sensitief en responsief reageren

Ouders en leerkrachten kunnen een kind met stress steunen door sensitief en responsief te reageren. Een sensitieve ouder of leerkracht pikt signalen die een kind uitzendt op en interpreteert deze op de goede manier. Chris Thie: “Een leerkracht die begrijpt dat adoptiekinderen soms extra gevoelig zijn, interpreteert druk gedrag bijvoorbeeld eerder als innerlijke onrust. Hij weet dan dat hij het kind nog even moet helpen door hem bijvoorbeeld lekker dicht bij zich te nemen in de groep. Een goede afstemming en samenwerking met de leerkracht is dus essentieel. Leerkrachten die wat meer willen lezen over de onderwijsbehoeften van adoptiekinderen en die graag praktische handvatten willen hebben, kunnen hierover informatie vinden op onze website. Ook zijn er een aantal brochures beschikbaar waar leerkrachten hun voordeel mee kunnen doen.”

Tips voor thuis

Veel adoptieouders kennen de uitingen van spanningen bij hun kind inmiddels wel: heel stil of juist heel druk zijn, prikkelbaar, alles willen controleren, zich overal mee willen bemoeien of slechter slapen. Als ouder kun je je kind thuis steunen door extra bevestiging, houvast en ontspanning te bieden. Een paar tips:

  • Benoem het gedrag en de gevoelens van je kind en leef mee. “Je vindt het spannend om weer naar school te gaan, daar word je een beetje druk van in je hoofd. We gaan samen aan de juf vragen of ze je een beetje kan helpen, ok?”
  • Vertel, eventueel met hulp van plaatjes, hoe de dag zal verlopen (wie brengt, haalt het kind van school, waar is hij tussen de middag en na schooltijd).
  • Straal zelf rust en vertrouwen uit, neem de tijd voor het ochtend- en afscheidsritueel.
  • Geef je kind een dikke knuffel aan het begin van elke dag, lichamelijk contact werkt kalmerend op een gespannen brein.
  • Oefen thuis in (rollen)spel met je kind wat hij kan doen, zeggen, vragen met wat hij op school moeilijk vindt en stem dit af met de leerkracht.

Chris Thie: “Deze tips kunnen helpen de scherpe kantjes er wat van af te halen, maar spannend blijft het toch. Vanzelfsprekend heeft het ene kind meer hulp en leiding nodig dan het andere. Ouders mogen ons altijd bellen als ze vragen of twijfels hebben.”

Meer lezen

Bij Adoptievoorzieningen is een aantal brochures over school verkrijgbaar, zowel voor ouders als voor leerkrachten. Hierin is informatie te vinden over de ontwikkeling van kinderen op school, het maken van de juiste schoolkeuze en onderwerpen die kunnen opspelen, zowel in de onder- als in de bovenbouw. In beide brochures zijn veel praktische voorbeelden, concrete checklists en tips te vinden. In de brochure voor leerkrachten wordt extra aandacht besteed aan de invloed die de achtergrondgeschiedenis kan hebben tijdens verschillende momenten in de schoolcarrière en de onderwijsbehoeften van adoptiekinderen. Ook is meer informatie voor leerkrachten te vinden op de website.

Naar de brochures
Naar de website