Wie wij zijn

Adoptievoorzieningen biedt voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid verzorgen wij de voor aspirant-adoptieouders verplichte voorlichtingsbijeenkomsten die deel uitmaken van de adoptieprocedure. Algemene informatie over adoptie en de adoptieprocedure is beschikbaar via de informatielijn en de website. Daarnaast bieden wij (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden. Hulpverleners en andere professionals kunnen bij Adoptievoorzieningen terecht voor consultatie en deskundigheidsbevordering.

Adoptievoorzieningen is sinds 1 januari 2020 onderdeel van stichting Fiom.