Adviesraad

Adviesraad van Stichting Adoptievoorziening bestaat uit volwassen geadopteerden, adoptieouders en aspirant-adoptieouders. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Adoptievoorziening over actuele thema’s die geadopteerden en adoptieouders aangaan en de rol die Stichting Adoptievoorziening daarin heeft. Daarbij behartigt zij de belangen van geadopteerden en (aspirant-)adoptieouders.

De afgelopen jaren heeft de Adviesraad actief bijgedragen en advies gegeven over bijvoorbeeld de klachtenregeling en de beleidsnotitie nazorg. Op dit moment is de Adviesraad betrokken bij veranderende positie van Stichting Adoptievoorzieningen door de decentralisatie van de zorg en bij de gevolgen van het teruglopen van het aantal adopties.