Adviesraad

Adviesraad van Stichting Adoptievoorziening bestaat uit volwassen geadopteerden, adoptieouders en aspirant-adoptieouders. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Adoptievoorziening over actuele thema’s die geadopteerden en adoptieouders aangaan en de rol die Stichting Adoptievoorziening daarin heeft. Daarbij behartigt zij de belangen van geadopteerden en (aspirant-)adoptieouders.

De afgelopen jaren heeft de Adviesraad actief bijgedragen en advies gegeven over bijvoorbeeld de klachtenregeling en de beleidsnotitie nazorg. Actuele thema’s waarover momenteel wordt meegedacht zijn de invulling van nazorg en onderzoek naar begeleidingsmethodieken.

Op dit moment bestaat de Adviesraad uit acht leden.