Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit volwassen geadopteerden, adoptieouders en aspirant-adoptieouders. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele thema’s die geadopteerden en adoptieouders aangaan en de rol die Adoptievoorziening daarin heeft. Daarbij behartigt zij de belangen van geadopteerden en (aspirant-)adoptieouders.