Bestuur en toezicht

Bestuurder

Ellen Giepmans

Raad van Toezicht

Drs. G.H.E. Mevis (voorzitter)

Mr. M.J.I. Assink

Prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt

E. Roskes

S.M.J. Verhagen