Jaarverslag

Voor Stichting Adoptievoorziening was 2018 een uitzonderlijk druk jaar. Naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden, is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een fusie. Dit vraagt ook dit jaar nog de nodige extra inzet. Daarom is ervoor gekozen om geen uitgebreid jaarverslag over 2018 te maken. In de bijlage vindt u een kort bestuurlijk verslag.

Kort bestuurlijk verslag 2018

Eerdere jaarverslagen

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015