Jaarverslag

Per 1 januari 2020 is Stichting Adoptievoorzieningen opgegaan in Fiom, onder Adoptievoorzieningen. Adoptievoorzieningen geeft algemene voorlichting over de adoptieprocedure en verzorgt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid de voor aspirant adoptieouders verplichte voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast biedt Adoptievoorzieningen (opvoedings) ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden. Lees hier het hele jaarverslag.

Eerdere jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Kort bestuurlijk verslag 2018

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015