Ontstaansgeschiedenis

Stichting Adoptievoorzieningen is op 1 januari 2002 ontstaan na de fusie van Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie (VIA) en de Stichting Werkverband Adoptie Nazorg (WAN).

Stichting Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie

In 1989 trad de Wet Opneming Buitenlandse Pleegkinderen in werking. In deze wet werd opgenomen dat aspirant-adoptieouders die voor het eerst een buitenlands kind wilden adopteren verplicht een voorlichtingsprogramma moesten gaan volgen. Op 15 juli 1989 werd Bureau VIA als onafhankelijke stichting officieel door de staatssecretaris van Justitie aangewezen om deze voorlichting aan aspirant-adoptieouders te verzorgen.

Stichting Werkverband Adoptienazorg

De behoefte aan adoptiespecifieke ondersteuning werd duidelijk toen de eerste generatie adoptieouders met hun vragen en ervaringen naar buiten trad. Hulpverleners gaven op verschillende manieren praktische hulp aan deze gezinnen. Via wetenschappelijk onderzoek werd kennis verworven over aspecten die een rol spelen bij adoptie. Al snel bundelden adoptieouders, adoptieorganisaties, hulpverleners en wetenschappers hun krachten. Met de oprichting van de Stichting Werkverband Adoptienazorg (WAN) in 1981 werd een landelijk coördinatie- en informatiepunt gecreëerd.