Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.

 

Stagemogelijkheden

Stichting Adoptievoorzieningen heeft beperkte mogelijkheden voor studenten HBO-pedagogiek, SPH, MWD uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker of WO-orthopedagogiek om een afstudeeronderzoek/-project uit te voeren of stage te lopen. Aan stages waarbij het vereist is om mee te lopen in de uitvoering van de afdeling Nazorg, zoals video-interactiebegeleiding of consulten aan huis, kunnen wij helaas niet meewerken.